You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

KWI 27, 2023 | News

Arcadis publikuje raport International Construction Costs 2023

Nawet w obliczu wzrostu kosztów budowy, długoterminowe spojrzenie ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia wartości dodanej" - mówi Arcadis, w związku z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi standardu "net-zero".

  • Globalna inflacja i konieczne inwestycje w budynki niskoenergetyczne powodują globalne przyspieszenie kosztów budowy w miastach.
  • Genewa, Londyn i Nowy Jork na czele listy najdroższych miast do budowania.
  • Warszawa znalazła się na miejscu 75, zaraz za Porto, a przed Malagą; a Kraków na 77.
  • Nawet w miarę wzrostu kosztów, ukierunkowane inwestycje będą kluczowe dla zachowania wartości i ochrony przed starzeniem się spowodowanym wymogami zerowymi netto.

19 kwietnia 2023 – Genewa wyprzedziła Londyn jako najdroższe miasto na świecie, jeśli chodzi o koszty budowy - wynika z najnowszego raportu Arcadis 2023 International Construction Costs (ICC), zatytułowanego "New Horizons". Według badania porównawczego kosztów budowy w 100 miastach świata, Londyn spadł na drugie miejsce, a za nim uplasowały się Nowy Jork (3.) i San Francisco (4.), które dzięki rosnącym kosztom budowy przesunęły się odpowiednio o jedno i dwa miejsca w górę globalnego rankingu.

Ze względu na trwający od 2022 roku skok inflacji, stopy procentowe na całym świecie gwałtownie wzrosły. W rezultacie wiele z 10 najdroższych miast pozostaje bez zmian w stosunku do ubiegłego roku, przy czym europejskie hotspoty w zakresie kosztów budowy, takie jak Monachium, Kopenhaga i Zurych, nadal zajmują wysokie pozycje w rankingu. Szczególnie Monachium podskoczyło o trzy miejsca, zajmując 5. miejsce wśród najdroższych miast świata. Koszty są obecnie o ponad 25% wyższe w Monachium niż w Berlinie (27. miejsce).

W 2023 r. pięć z dziesięciu miast, w tym Hongkong, będzie miało waluty denominowane w dolarach lub powiązane z dolarami. Zarówno Boston, jak i Filadelfia awansowały w indeksie i po raz pierwszy znalazły się w pierwszej dziesiątce, dzięki połączeniu aprecjacji dolara i ciągłego wpływu lokalnej inflacji.

Arcadis ICC Index 2023 obejmuje 100 dużych miast świata na sześciu kontynentach. Porównanie kosztów zostało opracowane z uwzględnieniem dwudziestu różnych typów budynków, w tym mieszkalnych, komercyjnych oraz inwestycji sektora publicznego, i opiera się na badaniu kosztów budowy, przeglądzie warunków rynkowych oraz profesjonalnym osądzie globalnego zespołu ekspertów Arcadis. Obliczenia prowadzone były w USD i indeksowane w odniesieniu do zakresu cen dla każdego typu budynku w stosunku do Amsterdamu.

Dane dotyczące kosztów zawarte w rankingach ICC uwzględniają również zmiany w specyfikacji, przy czym projekty niskoemisyjne mają wpływ na ceny konstrukcji. Krótkoterminowy wzrost kosztów związany z uaktualnieniem specyfikacji zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Europie może wynosić od 5-7% w przypadku nowych domów i 7-10% w przypadku budynków komercyjnych. Jednak w związku z koniecznością łagodzenia skutków zmian klimatycznych i coraz ostrzejszymi celami dotyczącymi redukcji emisji dwutlenku węgla, zrównoważone budynki w najlepszych lokalizacjach cieszą się coraz większym popytem. Skutkuje to stosowaniem "green premium", jeśli chodzi o wycenę najbardziej zrównoważonych aktywów.

Oznacza to, że ustalając priorytety wydatków, właściciele i inwestorzy muszą przyjąć długoterminową perspektywę, która będzie miała kluczowe znaczenie dla zachowania wartości. Istotne będzie zrównoważenie bieżących potrzeb aktywów, właścicieli i najemców z dodatkowymi kosztami związanymi na przykład ze spełnieniem przyszłych standardów dotyczących charakterystyki energetycznej i dekarbonizacji oraz łagodzeniem skutków narażenia na zmiany klimatu. Podejście typu "nie rób nic" - choć często postrzegane jako niższy koszt i mniejsze ryzyko - może potencjalnie przyspieszyć to, co Arcadis określił mianem "horyzontu przestarzałości", napędzanego przez wymagania zerowe netto.


Jak wyjaśnia Kathleen Abbot, Global Sales Director for Places w Arcadis:

„Inwestorzy inwestujący w aktywa o długim okresie użytkowania muszą przyjąć perspektywę długoterminową. Wiemy, że rynki nieruchomości podlegają cyklicznym zmianom, ale wyzwania, przed którymi stoimy obecnie w zakresie niskoemisyjności i odporności na zmiany klimatyczne nie znikną, a premia ekologiczna będzie się tylko zwiększać. Wysokie ceny budowy i rosnące stopy procentowe stanowią dużą barierę dla działań, ale nie podejmowanie działań nie jest opcją, gdy przepisy, standardy inwestycyjne i oczekiwania klientów rosną. Bariery te należy pokonać poprzez ukierunkowane inwestycje, które ochronią wartość, poprawią wyniki zerowe netto i zapewnią długowieczność aktywów i portfeli w przyszłości.”

W swoim raporcie Arcadis przedstawia praktyczny pięciopunktowy plan, który nakreśla kompleksowe podejście do repozycjonowania istniejących aktywów w celu osiągnięcia długoterminowych wyników. Obejmuje on takie priorytety, jak wyznaczenie lokalnego harmonogramu zmian w przepisach dotyczących projektowania budynków, rynków finansowych i standardów sprawozdawczości oraz zidentyfikowanie pełnego zakresu ryzyka - nawet jeśli jest ono odległe w czasie.


Dominik Dąbrowski, Places Business Area Director w Arcadis w Polsce, dodaje:

„Oczekuje się, że stabilizacja kosztów budowy i obniżenie inflacji w nadchodzącym roku będzie stymulować polski rynek budowlany we wszystkich sektorach. Zrównoważone budownictwo będzie jednym z priorytetów, ponieważ klienci starają się zmniejszyć wpływ swoich projektów na środowisko, podczas gdy zwiększone wykorzystanie prefabrykatów budowlanych powinno poprawić poziom produktywności i pomóc w przezwyciężeniu ograniczonej liczby pracowników budowlanych.”

Aby uzyskać więcej informacji, pełny raport można pobrać tutaj.

10 najdroższych miast

1. Genewa
2. Londyn
3. Nowy Jork
4. San Francisco
5. Monachium
6. Zurych
7. Kopenhaga
8. Hongkong
9. Boston
10. Filadelfia

10 najmniej kosztownych miast

100. Bengaluru
99. Kuala Lumpur
98. Delhi
97. Mumbai
96. Ho Chi Minh
95. Johannesburg
94. Chengdu
93. Nairobi
92. Bangkok
91. Wuhan
90. Dżakarta

Joanna Jasińska

Connect with Joanna Jasińska for more information & questions.

Joanna Jasińska, Marketing and Communications Manager

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności